Currently browsing

Page 2

Masă Rotundă – Prezentarea studiului „Artele vizuale in Brașov”

Luni, 28 noiembrie, de la ora 14:00, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania, este prezentat raportul de cercetare asupra resurselor, nevoilor și oportunităților de dezvoltare din sfera artelor vizuale de la nivelul Municipiului Brașov. Locurile se pot rezerva la office@kunstadt.ro.

În perioada august – noiembrie s-a desfășurat o amplă cercetare asupra artelor vizuale din Brașov, ce a inclus focus-grupuri, chestionare și interviuri cu artiști și manageri culturali. Echipa de proiect va prezenta principalele concluzii ale cercetării și va propune direcții noi de dezvoltare culturală la nivelul municipiului, pe baza analizei realizate. Evenimentul este gândit ca o masă rotundă, în care publicul va putea interveni și dezbate rezultatele studiului.

Cercetarea și-a propus să cartografieze numărul de artiști și de persoane implicate în activități conexe din sfera artelor vizuale la nivel local (curatori, muzeografi, galeriști etc. – denumiți generic manageri culturali în cadrul proiectului), precum și să măsoare gradului de satisfacție al acestora cu privire la nivelul de dezvoltare a sectorului în Municipiul Brașov şi potențialul de producție culturală locală. 

Raportul de cercetare va fi diseminat autorităților publice, instituțiilor culturale locale și operatorilor culturali interesați, punând astfel bazele unui dialog pentru susținerea și dezvoltarea sectorului la nivel local. Inițiatoarele proiectului speră astfel că  raportul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali nu doar că va ilustra stadiul de dezvoltare al domeniului la nivelul Municipiului, dar va pune și bazele dezvoltării unor politici publice și proiecte concrete care să sprijine acest sector prin acțiuni specifice.

Proiectul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali este implementat de Asociația ORICUM cu sprijinul Asociației Culturale KunSTadt, al Consorțiului Cultural Corona și al Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, şi este cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov. 

Echipa de cercetare: Ioana Atudorei, Ionela-Andreea Ghețe, Mara Oprișiu.

Manager de proiect: Sabina Baciu.

Termenul pentru completarea Chestionarelor pentru artiștii vizuali și managerii culturali din Brașov este prelungit până la 31 octombrie 2022

În perioada august – decembrie a acestui an se desfăşoară la Braşov, prima cercetare de care va beneficia atât întregul sector al artelor vizuale de la nivelul Municipiului, cât și publicul larg, alți cercetători interesați de acest domeniu precum și factorii de decizie de la nivel local cu atribuții în sfera Culturii.

Toți cei care se consideră artiști vizuali, indiferent de gradul de profesionalizare, de apartenența la o anumită generație, ori de mediul de lucru (arte plastice, arte decorative, arte new media etc.) și care locuiesc sau au locuit în Brașov sunt invitați să completeze acest chestionar până la data de 31 octombrie 2022.

Un al doilea chestionar, dedicat managerilor culturali (curatori, muzeografi, organizatori de evenimente din sfera artelor vizuale etc.) este de asemenea disponibil on-line, până la data de 31 octombrie 2022.

Proiectul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali urmărește identificarea numărului de artiști și de persoane implicate în activități conexe din sfera artelor vizuale la nivel local (curatori, muzeografi, galeriști etc. – denumiți generic manageri culturali în cadrul proiectului), precum și măsurarea gradului de satisfacție al acestora cu privire la nivelul de dezvoltare a sectorului în Municipiul Brașov şi potențialul de producție culturală locală.

Artiștii vizuali și managerii culturali din Brașov care doresc să primească chestionarul direct la propria adresă de email sunt rugați să solicite acest lucru la adresa office@kunstadt.ro. De asemenea, cei care doresc să completeze chestionarul și nu au acces la resursele tehnologice necesare sunt rugați să telefoneze la numărul: 0722245893.

Datele furnizate prin intermediul chestionarelor nu vor fi asociate în mod direct cu niciun respondent, ci vor fi anonimizate. Informațiile furnizate vor fi tratate cu maximă confidențialitate și vor fi prelucrate statistic alături de părerile altor respondenți. Durata de completare estimată a fiecărui chestionar este de 20 – 30 de minute.

Cercetarea, care va mai include, pe lângă rezultatele celor două chestionare și a două focus-grupuri, o serie de interviuri cu persoane-cheie din viața culturală locală, va fi sintetizată într-un Raport de cercetare ce va fi prezentat la finalul lunii noiembrie, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, în cadrul unei dezbateri la care sunt așteptați toți cei interesați de rezultatele studiului.  

Raportul de cercetare va fi diseminat autorităților publice, instituțiilor culturale locale și operatorilor culturali interesați, punând astfel bazele unui dialog pentru susținerea și dezvoltarea sectorului la nivel local.

Proiectul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali implementat de Asociația ORICUM cu sprijinul Asociației Culturale KunSTadt, al Consorțiului Cultural Corona și al Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, este cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov.

Echipa de cercetare: Ioana Atudorei, Ionela-Andreea Ghețe, Mara Oprișiu.
Manager de proiect: Sabina Baciu.

Cel de-al doilea chestionar din cadrul proiectului Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme, cel dedicat managerilor culturali este gata!

Asociația ORICUM, împreună cu partenerii săi, lansează cel de-al doilea chestionar din cadrul proiectului Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali. 

Prin intermediul acestui chestionar se urmărește identificarea numărului de manageri culturali, organizatori de evenimente și a persoanelor implicate în activități conexe din sfera artelor vizuale, care s-au născut sau locuiesc și activează în Brașov (curatori, muzeografi, galeriști, impresari artistici, etc. – denumiți generic manageri culturali în cadrul proiectului), precum și măsurarea gradului de satisfacție al acestora cu privire la nivelul de dezvoltare a sectorului în Municipiul Brașov şi la potențialul de producție culturală locală.

Toți cei care îndeplinesc acest(e) rol(uri), și care locuiesc sau au locuit în Brașov, indiferent de gradul de profesionalizare, de apartenența la o anumită generație, instituție sau organizație, sau de lucrul în mediul independent, sunt invitați să completeze acest chestionar până la data de 31 octombrie 2022 (termen prelungit).

Un chestionar similar, dedicat artiștilor vizuali a fost lansat săptămâna trecută și mai poate fi completat aici, de către artiștii vizuali locali, până la data 31 octombrie 2022 (termen prelungit). 

Proiectul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali implementat de Asociația ORICUM cu sprijinul Asociației Culturale KunSTadt, al Consorțiului Cultural Corona și al Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, este cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov. Proiectul, constând într-o cercetare amplă, se desfășoară la Brașov în perioada august – decembrie a acestui an. Inițiatorii săi speră că de rezultatele acestei cercetări va beneficia atât întregul sector al artelor vizuale de la nivelul Municipiului, cât și publicul larg, alți cercetători interesați de acest domeniu, precum și factorii de decizie de la nivel local cu atribuții în sfera Culturii. 

În cadrul proiectului Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme… s-au desfășurat până acum două focus-grupuri, organizate la Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov și coordonate de sociologul Ioana Atudorei. La aceste focus-grupuri au luat parte artiști și manageri culturali locali din generații și cu profiluri diferite.

Pe baza rezultatelor acestor focus-grupuri a fost elaborate Chestionarul dedicat artiștilor vizuali din Municipiul Brașov și Chestionarul dedicat managerilor culturali din Brașov.

Cercetarea, care va mai include, pe lângă rezultatele celor două focus-grupuri și ale celor două chestionare, o serie de interviuri cu persoane-cheie din viața culturală locală, va fi sintetizată într-un Raport de cercetare ce va fi lansat la sfârșitul acestui an la Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, în cadrul unei dezbateri la care sunt așteptați toți cei interesați de rezultatele studiului.

Raportul de cercetare va fi diseminat autorităților publice, instituțiilor culturale locale și operatorilor culturali interesați, punând astfel bazele unui dialog pentru susținerea și dezvoltarea sectorului la nivel local. Inițiatoarele proiectului speră astfel că  raportul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali nu doar că va ilustra stadiul de dezvoltare al domeniului la nivelul Municipiului, dar va pune și bazele dezvoltării unor politici publice și proiecte concrete care să sprijine acest sector prin acțiuni specifice.

Artiștii vizuali și managerii culturali din Brașov care doresc să primească chestionarul direct la propria adresă de email sunt rugați să solicite acest lucru la adresa office@kunstadt.ro. De asemenea, cei care doresc să completeze chestionarul și nu au acces la resursele tehnologice necesare sunt rugați să telefoneze la numărul: 0722245893.

Datele furnizate prin intermediul chestionarelor nu vor fi asociate în mod direct cu niciun respondent, ci vor fi anonimizate. Informațiile furnizate vor fi tratate cu maximă confidențialitate și vor fi prelucrate statistic alături de părerile altor respondenți. Durata de completare estimată a fiecărui chestionar este de 20 – 30 de minute.

Un proiect dezvoltat de Asociația ORICUM, în parteneriat cu Asociația Culturală KunSTadt și Consorțiul Cultural Corona şi cu sprijinul Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov. Proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov.

Echipa de cercetare: Ioana Atudorei, Ionela-Andreea Ghețe, Mara Oprișiu.

Manager de proiect: Sabina Baciu

Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturalilocali – Chestionar pentru artiștii vizuali din Brașov


În perioada august – decembrie a acestui an se desfăşoară la Braşov o cercetare de care va beneficia atât întregul sector al artelor vizuale de la nivelul Municipiului, cât și publicul larg, alți cercetători interesați de acest domeniu precum și factorii de decizie de la nivel local cu atribuții în sfera Culturii. 

Proiectul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali, implementat de Asociația ORICUM cu sprijinul Asociației Culturale KunSTadt, al Consorțiului Cultural Corona și al Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, este cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov. Acest proiect urmărește identificarea numărului de artiști și de persoane implicate în activități conexe din sfera artelor vizuale la nivel local (curatori, muzeografi, galeriști etc. – denumiți generic manageri culturali în cadrul proiectului), precum și măsurarea gradului de satisfacție al acestora cu privire la nivelul de dezvoltare a sectorului în Municipiul Brașov şi potențialul de producție culturală locală.

În cadrul proiectului Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme… s-au desfășurat până acum două focus-grupuri, organizate la Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov și coordonate de sociologul Ioana Atudorei. La aceste focus-grupuri au luat parte artiști și manageri culturali locali din generații și cu profiluri diferite.

Pe baza rezultatelor acestor focus-grupuri a fost elaborat un Chestionar dedicat artiștilor vizuali din Municipiul Brașov. Toți cei care se consideră artiști vizuali, indiferent de gradul de profesionalizare, de apartenența la o anumită generație, ori de mediul de lucru (arte plastice, arte decorative, arte new media etc.) și care locuiesc sau au locuit în Brașov sunt invitați să completeze acest chestionar până la data de 31 octombrie 2022 (termen prelungit).

Un al doilea chestionar, dedicat managerilor culturali (organizatori de evenimente, curatori, muzeografi etc.), va fi lansat joi, 29 septembrie, atât pe site-urile Asociației ORICUM (https://oricum.ro), Asociației Culturale KunSTadt (http://kunstadt.ro) și Consorțiului Cultural Corona (https://consortiulcorona.ro), cât și pe rețelele de socializare.     

Cercetarea, care va mai include, pe lângă rezultatele celor două focus-grupuri și ale celor două chestionare, o serie de interviuri cu persoane-cheie din viața culturală locală, va fi sintetizată într-un Raport de cercetare ce va fi lansat la sfârșitul acestui an la Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, în cadrul unei dezbateri la care sunt așteptați toți cei interesați de rezultatele studiului.

Raportul de cercetare va fi diseminat autorităților publice, instituțiilor culturale locale și operatorilor culturali interesați, punând astfel bazele unui dialog pentru susținerea și dezvoltarea sectorului la nivel local. Inițiatoarele proiectului speră astfel că  raportul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali nu doar că va ilustra stadiul de dezvoltare al domeniului la nivelul Municipiului, dar va pune și bazele dezvoltării unor politici publice și proiecte concrete care să sprijine acest sector prin acțiuni specifice.

Artiștii vizuali și managerii culturali din Brașov care doresc să primească chestionarul direct la propria adresă de email sunt rugați să solicite acest lucru la adresa office@kunstadt.ro. De asemenea, cei care doresc să completeze chestionarul și nu au acces la resursele tehnologice necesare sunt rugați să telefoneze la numărul: 0722245893.

Datele furnizate prin intermediul chestionarelor nu vor fi asociate în mod direct cu niciun respondent, ci vor fi anonimizate. Informațiile furnizate vor fi tratate cu maximă confidențialitate și vor fi prelucrate statistic alături de părerile altor respondenți. Durata de completare estimată a chestionarului este de 20 – 30 de minute.

Un proiect dezvoltat de Asociația ORICUM, în parteneriat cu Asociația Culturală KunSTadt și Consorțiul Cultural Corona şi cu sprijinul Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov. Proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov.

Echipa de cercetare: Ioana Atudorei, Ionela-Andreea Ghețe, Mara Oprișiu.

Manager de proiect: Sabina Baciu.

Câștigătorii Premiilor Anului 2021 în Cultură la Brașov

Vineri 25 februarie 2022, Consorțiul Cultural Corona a decernat Premiile Anului 2021 în Cultură la Brașov în cadrul unei gale organizate la Cinema Astra din Brașov.

Câștigătorii au fost desemnați pe baza voturilor exprimate on-line de către publicul brașovean, respectiv a notelor acordate de către trei personalități ale artei contemporane și ale managementului cultural din afara Brașovului, ale cărui opțiuni au avut și în acest an o pondere de 50%. Juriul acestei ediții a fost format din Dr. Cristian Lupeș – manager Filarmonica de Stat Sibiu; dr. Lucian Nastasă Kovács – manager Muzeul de Artă Cluj Napoca și prof. univ. Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca; dr. Alexandra Zbuchea – prof. univ. Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

La categoriile deja consacrate s-a adăugat, la această a șaptea ediție, o secțiune nouă: Proiectul on-line de educație al anului.

Dintre proiectele, evenimentele și organizațiile culturale nominalizate, au fost desemnați următorii câștigători:

Afișul cultural al anului: Amural r a c o r d (2020)
Cartea anului: „Prințesa care sforăie”, Mihai Ignat
Concertul anului: Vița de Vie și Filarmonica Brașov, Filarmonica Brașov
Debut: „Cei cinci ani de muțenie”, Ioana Zenaida Rotariu
Expoziția anului: „Underground” – Expoziția inaugurală BUM, Asociația AMURAL
Festivalul anului: TAMTAM Festival 2021
Organizația culturală a anului: Filarmonica Brașov
Proiectul cultural al anului: Bastionul Artiștilor 2020-2021, Muzeul Județean de Istorie Brașov
Proiectul de arte vizuale al anului: Bienala Albastră – Bienala Internațională de Arte Vizuale – Brașov – 2021 – „Essentia”, Asociația Artessentia
Proiectul de educație culturală al anului: Parcul Muzical Brașov Jazz&Blues Festival, Asociația Culturală FANZIN
Proiectul literar al anului: Revista „Astra”, Biblioteca Județeană Brașov Proiectul muzical al anului: „Organ nights”, Biserica Evanghelică CA Brașov Proiectul on-line al anului: Concert în corul Bisericii Negre cu orga mezotonică de la Rupea, Biserica Evanghelică CA Brașov
Spectacolul de dans/performance al anului: „DisTanz”, Centrul Cultural German Brașov
Spectacolul de teatru al anului: „Iluzii”, Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu” Brașov

Pentru că ultimii doi ani au fost grav afectați de restricțiile impuse de pandemia COVID 19, în anul 2021 nu s-a organizat această gală pentru anul 2020. Acesta este motivul pentru care în anul 2022 am celebrat performerii anilor 2020-2021, tocmai pentru a oferi recunoaștere în spațiul public pentru reziliența și performanța în cultură la Brașov, în acești ani dificili pentru comunitatea locală.

Premiile în cultură la Brașov sunt un proiect al Asociației Consorțiul Cultural Corona cu scopul de a promova artele și cultura în județul Brașov și către publicuri noi. Asociaţia are ca scop ridicarea profilului artelor şi al culturii, susținerea performanţei în creativitate, cultură şi educaţie în județul Brașov. Promovăm și recunoaștem ca prioritare creațiile și rezultatele comunității culturale locale, celebrăm actorii culturali care au ales să performeze acasă.

Premiile anului în cultură la Brașov 2020-2021 sunt susținute de: Temad, econstrukt.ro, Coresi Shopping Resort și Apa minerală Zizin.
Parteneri media: Zile și Nopți, fwdBV și Rock Fm.
Cu sprijinul: Primăria Municipiului Brașov.
Organizator: Consorțiul Cultural Corona.

Gala Premiilor în Cultură la Brașov 2020-2021

Vă invităm vineri 25 februarie a.c., orele 19:00, să vizionați în direct, on-line, pe canalele social media ale Consorțiului Cultural Corona, Gala Premiilor în Cultură 2020-2021.

Link transmisiune: https://youtu.be/i5wbBkSepkc

Pentru că ultimii doi ani au fost grav afectați de restricțiile impuse de pandemia COVID 19, în anul 2021 nu s-a organizat această gală pentru anul 2020. Acesta este motivul pentru care în anul 2022 vom celebra performerii anilor 2020-2021, tocmai pentru a oferi recunoaștere în spațiul public pentru reziliența și performanța în cultură la Brașov, în acești ani dificili pentru comunitatea locală.

Premiile în cultură la Brașov sunt un proiect al Asociației Consorțiul Cultural Corona cu scopul de a promova artele și cultura în județul Brașov și către publicuri noi. Asociaţia are ca scop ridicarea profilului artelor şi al culturii, susținerea performanţei în creativitate, cultură şi educaţie în județul Brașov. Promovăm și recunoaștem ca prioritare creațiile și rezultatele comunității culturale locale, celebrăm actorii culturali care au ales să performeze acasă.

Premiile anului în cultură la Brașov 2020-2021 sunt susținute de: Temad, econstrukt.ro, Coresi Shopping Resort și Apa minerală Zizin.
Parteneri media: Zile și Nopți, fwdBV și Rock Fm.
Cu sprijinul: Primăria Municipiului Brașov. Organizator: Consorțiul Cultural Corona.

Scrisoare deschisă către Primăria și Consiliul Local Brașov

Cultura și regenerarea vieții publice brașovene

Consorțiul Cultural Corona este asociația cea mai reprezentativă pentru mediul cultural brașovean și reunește 21 de instituții publice și organizații neguvernamentale culturale din orașul nostru.

În contextul dezbaterii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Municipiului Brașov am aflat cu neplăcută surprindere că propunerea inițială de mărire a bugetului alocat pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale la 4 milioane de lei a fost respinsă de o parte a consilierilor locali, sub argumentul aparent legitim al execuției bugetare incomplete din anul 2021, când, din cei 3 milioane de lei alocați inițial pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale au fost accesate fonduri de doar 2,5 milioane de lei.

Dorim să atragem atenția aleșilor locali, ca reprezentanți ai intereselor comunității brașovene, că anul 2021 (în continuarea anului 2020) a fost unul profund afectat, în special în dimensiunea evenimentelor publice, de pandemia COVID 19. Acesta este motivul pentru care operatorii culturali nu au putut să își desfășoare activitatea în mod natural și normal, comparativ cu anii de dinaintea crizei sanitare. Dacă la această evidență mai adăugăm și aprobarea tardivă a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 doar în luna aprilie, respectiv întârzierea foarte mare a lansării competiției și selectării proiectelor culturale finanțate nerambursabil de către municipalitatea brașoveană – practic primele contracte de finanțare au fost semnate doar în luna august 2021! – putem să înțelegem mai corect lipsa execuției complete a fondurilor alocate în anul precedent.

În condițiile în care anul 2022 pare să fie, în sfârșit, anul regenerării vieții publice, la care cultura este un contributor decisiv prin îmbunătățirea stării de bine, prin cultivarea creativității și a libertății de gândire, prin creșterea calității timpului liber petrecut în comunități de public, credem că viziunea edililor orașului nostru trebuie să fie orientată spre renașterea socială, pe care artele, exprimate liber în spațiul public al cetății, au putut mereu să o stimuleze și să o realizeze. Apelăm public la revizuirea atitudinii față de finanțarea artei și culturii la Brașov și solicităm partidelor ce formează Consiliul Local al municipiului obținerea unui consens politic privind suplimentarea bugetului alocat finanțării nerambursabile a culturii, cel târziu la rectificarea bugetară din luna iulie. Astfel vom putea măcar încerca să ne apropiem, chiar dacă timid, de eforturile considerabile ale altor orașe cu care ne place să ne comparăm, dacă ar fi să amintim aici numai de bugetul de 11 milioane de lei alocați proiectelor culturale de Primăria Municipiului Cluj Napoca.

Optimismul și aspirațiile noastre privind potențiala regenerare culturală a comunității noastre par a fi împărtășite de tot mai mulți brașoveni – lucru demonstrat de creșterea numărului de operatori culturali, a audiențelor proiectelor culturale, dar și de dezbaterile din societatea civilă și de pe scena politică cu privire la soarta culturii brașovene. Pe termen lung însă, comunitatea nu își va putea atinge aspirațiile privind viață culturală în absența unei strategii asumate consensual și a unei forme de guvernanță a dezvoltării ecosistemului cultural local. Astfel, dincolo de revizuirea alocării bugetare aferente anului 2022, considerăm că este esențială reluarea formulării unei strategii culturale a Brașovului, printr-un proces îmbunătățit, transparent și participativ.

Cu speranța că apelul nostru va fi înțeles și va obține aprobarea reprezentanților comunității locale din Consiliul Local Brașov, vă asigurăm că suntem în continuare la dispoziția autorităților locale, în calitate de partener de dialog și contributor la reglarea mecanismelor de administrare și colaborare din cultura brașoveană.

Consorțiul Cultural Corona Brașov

Valer Rus, manager Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
Steffen Schlandt, președinte Forum Arte Brașov
Adrian Lăcătuș, director Centrul Multicultural al Universității Transilvania
Radu Popica, manager Muzeul de Artă Brașov
Mara Oprișiu, președinte KunSTadt
Marian Gîlea, președinte Asociația FANZIN
Ionuț Țața, membru Asociația Șaguniști pentru Șaguniști
Laura Căpățână, președinte Asociația Art Burg
Andrei Dósa, scriitor
Dan Zaharia, președinte Asociația Culturală REF
Mihai Tatu, președinte Asociația Visum pentru Educație și Cultură
Luciana Gliga, director executiv Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB)
Mihai Barbu, artist fotograf
Silvian Duică, director Teatrul Strada
Carmen Zmaranda, președinte Asociația Amural
Răzvan Pascu, vicepreședinte Asociația Amural
Ruxandra Nazare, bibliotecar, Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov
Alexandru Crețu, președinte Asociația C’Art Fest
Raluca Cozma, artist vizual, președinte NUMA` – Asociația Artiștilor Vizuali din Brașov
Robert Gabriel Elekes, scriitor, coordonator Clubul de lectură Dactăr Nicu Skyzoid Poets
Timea Honț, manager cultural Street Delivery Brașov
Mihai Ignat, scriitor
Oana Paraschiv, membru Asociația C’Art Fest
Ada Galeș, actriță
Adrian Vălușescu, manager Centrul Cultural Reduta
Angela Dobrescu, sociolog
Hortensia Vlase, președinte Asociația Culturală de Promovare Turistică Brașov
Bogdan Coșa, scriitor
Caius Dobrescu, scriitor
Victoria Țăroi, președinte Asociația Artessentia
Ioan-Dragoș Dimitriu, manager Filarmonica Brașov

Votul publicului – Premiile în Cultură la Brașov 2020-2021

Consorțiul Cultural Corona organizează cea de-a șaptea ediție a „Premiilor Anului în Cultură la Brașov”. Pentru că ultimii doi ani au fost grav afectați de restricțiile impuse de pandemia COVID 19, în anul 2021 nu s-a organizat această gală pentru anul 2020. Acesta este motivul pentru care în anul 2022 vom celebra performerii anilor 2020-2021, tocmai pentru a oferi recunoaștere în spațiul public pentru reziliența și performanța în cultură la Brașov, în acești ani dificili pentru comunitatea locală.

Vă invităm să alegeți organizațiile, proiectele și evenimentele care au marcat în cea mai mare măsură viața culturală a Brașovului în 2020-2021, prin acest formular.

Câștigătorii vor fi desemnați pe baza opțiunilor publicului, cu o pondere de 50%, și ale unui juriu format din personalități ale artei contemporane și ale managementului cultural din afara Brașovului (50%).

Premiile se vor decerna pe 25 februarie 2022, în cadrul unei gale care va avea loc la Cinema Astra și care va fi transmisă on-line, pe canalele social media ale Consorțiului Cultural Corona.

Atenție! Pentru obținerea voturilor publicului este interzisă folosirea mijloacelor de promovare plătite de tip „sponsored” sau altele asemănătoare.

Premiile anului în cultură la Brașov 2020-2021 sunt susținute de: Temad, econstrukt.ro, Coresi Shopping Resort și Apa minerală Zizin.

Parteneri media: Zile și Nopți, fwdBV și Rock Fm.

Cu sprijinul: Primăria Municipiului Brașov.

Organizator: Consorțiul Cultural Corona.


Nominalizările la Premiile în cultură la Brașov 2020-2021

CARTEA ANULUI
„Cât de aproape sunt ploile reci”, Bogdan Coșa
„Eroii care au făcut istorie”, Asociația Forums
„Balada”, Adrian Lesenciuc
„Multă forță și un dram de gingășie”, Andrei Dósa
„Evreu fără frontieră”, Tiberiu Roth
„Prințesa care sforăie”, Mihai Ignat
„In memoriam Gernot Nussbächer”, Biblioteca Județeană Brașov, coord. dr. Ruxandra Nazare

EXPOZIȚIA ANULUI
„Hans Mattis-Teutsch. Colecţia Muzeului de Artă Braşov”, Muzeul de Artă Brașov
„Citius, Altius, Fortius! Secvenţe din istoria sportului românesc”, Muzeul Județean de Istorie Brașov
„Anja Molendijk | Vegetal Bodies”, Asociația Artessentia și Centrul Multicultural al Universității Transilvania
„Șocan’t”, Galeria9
„Pălăria – accesoriu, eleganță și mesaj în Brașovul interbelic”, Muzeul Civilizaţiei Urbane Brașov
„Underground” – Expoziția inaugurală BUM, Asociația AMURAL

SPECTACOLUL DE TEATRU AL ANULUI
„KONTRAE”, Asociația Culturală REF
„Electronic City”, Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu” Brașov
„Durata medie de viață a mașinilor de spălat”, Asociația Transilvania Arts&Events Brașov
„Iluzii”, Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu” Brașov

SPECTACOLUL DE DANS/PERFORMANCE AL ANULUI
„Corpuri cerești—Descentrat în sus!”, Asociația ADO
„DisTanz”, Centrul Cultural German Brașov
„Dar de ce să tac?”, Asociația Delazero

CONCERTUL ANULUI
Gala „Eugen Doga”, Opera Brașov și Filarmonica Brașov
Simion Bogdan și Lăutarii de mătase, Urbaniada.ro și Centrul Cultural Reduta
Concert în corul Bisericii Negre cu orga mezotonică de la Rupea, Biserica Evanghelică CA Brașov
Vița de Vie și Filarmonica Brașov, Filarmonica Brașov
Midnight Buzz la Sala Patria, Asociația Artessentia

FESTIVALUL ANULUI
Amural 7 Festival Vizual – Poezia Orașului
TAMTAM Festival 2021
Brașov Jazz&Blues Festival 2021
Dracula Film Festival 2021
Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov 2021
Urbaniada.ro | Festival de cultură urbană (ediția I)
Festivalul Musica Barcensis 2021

PROIECTUL LITERAR AL ANULUI
Seară de lectură cu scriitorul Ingo Schulze, Centrul Cultural German
Bienala europeană de poezie – „Screen Time” (ediția a V-a), Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Litere
„Dactăr Nicu’s Skyzoid Poets”, Clubul de lectură „Dactăr Nicu’s Skyzoid Poets”
„Reduta Poetică”, Centrul Cultural Reduta
Revista „Astra”, Biblioteca Județeană Brașov

PROIECTUL DE ARTE VIZUALE AL ANULUI
Bienala Albastră – Bienala Internațională de Arte Vizuale – Brașov – 2021 – „Essentia”, Asociația Artessentia
Tipare ale poeziei [Andrei Bodiu] | 13m10j, Asociația AMURAL și Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov
Brașov Underground Museum, Asociația AMURAL
„KONTRAE”, Asociația Culturală REF
„The New Romania – România ultimilor 30 de ani”, TVR și Asociația AMURAL

PROIECTUL MUZICAL AL ANULUI
„Alone Together. A six part solo piano concert series.”, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov
vibrate!festival 2021, Asociația Culturală „Paul Constantinescu – 2009”
Transilvania Blues Festival (ediția a III-a), Asociația Transilvania Arts&Events Brașov
„Prayers”, Underwaves
„Organ nights”, Biserica Evanghelică CA Brașov

PROIECTUL CULTURAL AL ANULUI
Bastionul Artiștilor 2020-2021, Muzeul Județean de Istorie Brașov
Muzeul Bisericii Sf. Nicolae Brașov – Prima Școală Românească – Un model sustenabil de protejare a patrimoniului, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov
Patrimoniul cultural iconografic din Schei – expoziție națională, Muzeul de Etnografie Brașov

PROIECTUL DE EDUCAȚIE CULTURALĂ AL ANULUI
LUDIC – Manual de mișcare creativă, I Dance You și Asociația Pentru Pitici Brașov
MENTORING UND AKTION, Centrul Cultural German
Street Delivery Brașov 2021: Leapșa – Loc de joacă urbană, Fundația Cărturești și Librăriile Cărturești Brașov
De la Diaconul Coresi la poetul Ștefan Baciu, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov
Parcul Muzical Brașov Jazz&Blues Festival, Asociația Culturală FANZIN
Concert dedicat Zilei Copiilor, Filarmonica Brașov

DEBUT
„Cei cinci ani de muțenie”, Ioana Zenaida Rotariu
„Inside Equals Outside”, Phonic Bomb
Urbaniada.ro
Street Delivery Brașov
Galeria „Reduta”

AFIȘUL CULTURAL AL ANULUI
Amural r a c o r d (2020)
Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov 2021
MENTORING UND AKTION
Durata medie de viață a mașinilor de spălat
Bienala europeană de poezie – „Screen Time” (ediția a V-a)
Dracula Film Festival 2021
Electronic City
Maratonul de poezie de la Facultatea de Litere 2020
KONTRAE

PROIECTUL ON-LINE AL ANULUI
„Dynamics of Breathing Body-Mind Centering® INTO DANCE”, Centrul Cultural German
„Alone Together. A six part solo piano concert series.”, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov
Concert în corul Bisericii Negre cu orga mezotonică de la Rupea, Biserica Evanghelică CA Brașov
„Reduta Poetică”, Centrul Cultural Reduta
Maratonul de poezie de la Facultatea de Litere 2020, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Litere
LIBfest – Târgul online de cArte și experiențe culturale (ediția I), Asociația culturală Libris Brașov

ORGANIZAȚIA CULTURALĂ A ANULUI
Filarmonica Brașov
Asociația Culturală FANZIN
Asociația Artessentia
Biserica Evanghelică CA Brașov – Biserica Neagră
Asociația Forums

Premiile în cultură la Brașov sunt un proiect al Asociației Consorțiul Cultural Corona cu scopul de a promova artele și cultura în județul Brașov și către publicuri noi. Asociaţia are ca scop ridicarea profilului artelor şi al culturii, susținerea performanţei în creativitate, cultură şi educaţie în județul Brașov. Promovăm și recunoaștem ca prioritare creațiile și rezultatele comunității culturale locale, celebrăm actorii culturali care au ales să performeze acasă.

Premiile Anilor 2020-2021 în Cultură la Brașov

Consorțiul Cultural Corona organizează cea de-a șaptea ediție a „Premiilor Anului în Cultură la Brașov”. Pentru că ultimii doi ani au fost grav afectați de restricțiile impuse de pandemia COVID 19, în anul 2021 nu s-a organizat această gală pentru anul 2020. Acesta este motivul pentru care în anul 2022 vom celebra performerii anilor 2020-2021, tocmai pentru a oferi recunoaștere în spațiul public pentru reziliența și performanța în cultură la Brașov, în acești ani dificili pentru comunitatea locală. Propunerile pentru nominalizări pot fi făcute în scris, în format electronic, în formularul prezent până la data de 25 ianuarie 2022.

https://forms.gle/amzEG5Z1LDWxaR4g8