Currently browsing category

Viziune

Viziune

Asociaţia are ca scop ridicarea profilului artelor şi al culturii, asigurarea performanţei în creativitate, cultură şi educaţie în Brașov.
Misiune

1) Promovarea într-un mod unitar a culturii în oraşul Braşov.

2) Promovarea unor proiecte de anvergură bazate pe parteneriate între cât mai multe instituţii şi ONG-uri care activează în sfera culturală.

3) Dezvoltarea unei strategii care să contribuie la dosarul de candidatură al Braşovului pentru titlul de Capitală Culturală Europeană 2021 .

Descriere
Asociația Consorțiul Cultural Corona are ca membri fondatori Universitatea Transilvania Brașov, Biserica Evanghelică CA Brașov, Agenția pentru Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul de Artă Brașov, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Fundația Forum Arte, Asociația Kunstadt Brașov, Teatrul Dramatic Sică Alexandrescu Brașov, Teatrul Arlechino Brașov, Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, Agenția Metropolitană Brașov și este înregistrată în Registrul Unic al Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 16152/A/2014 și are următoarele obiective:

Art. 6. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
Art.6.1. Asociaţia are ca scop ridicarea profilului artelor şi al culturii, asigurarea performanţei în creativitate, cultură şi educaţie, promovarea şi îmbunătăţirea vieţii culturale în Municipiul Braşov.
Art. 6.2. Obiectivele asociaţiei sunt următoarele:
– să faciliteze pentru membrii săi organizarea de evenimente culturale şi artistice;
– să desfăşoare programe culturale;
– să conceapă şi să implementeze proiecte care se circumscriu scopului prevăzut în art.
6.1. din prezentul statut, în vederea obţinerii de finanţări în beneficiul nepatrimonial al
asociaţilor;
– să coordoneze activitatea de formare profesională pentru personalul membrilor
asociaţiei;
– să monitorizeze dezvoltarea, promovarea, implementarea şi impactul strategiei
culturale pentru Braşov 2021 în relaţie cu priorităţile majore ale comunităţii;
– să fie forumul în care să se pledeze şi să se promoveze toate aspectele majore ale
culturii în Braşov;
– să promoveze apartenenţa comunitară şi mândria în rezultatele culturale şi aspiraţiile
oraşului;
– să fie punctul de convergenţă pentru reacţiile Braşovului la problemele şi evoluţiile
culturale regionale şi naţionale şi să încerce să le influenţeze;
– să promoveze Braşovul ca un oraş multicultural la nivel regional, naţional şi
internaţional;
– să asigure egalitate de şanse la accesul la cultură şi la oportunităţi;
– să dezvolte relaţii efective cu parteneri care pot contribui la implementarea viziunii sale
culturale;
– să maximizeze potenţialul pentru creştere şi regenerare în Braşov prin intermediul
culturii şi a oportunităţilor de dezvoltare a creativităţii;
– să împărtăşească şi să disemineze cunoaştere şi informaţie în cadrul sectorului
cultural;
– să asigure consultanţă în probleme culturale Primăriei Braşov, Consiliului Judeţean
Braşov şi altor organizaţii care solicită asemenea servicii.