Raport cercetare ARTELE VIZUALE ÎN BRAȘOV

În perioada august – noiembrie 2022 s-a desfășurat o amplă cercetare asupra artelor vizuale din Brașov, ce a inclus focus-grupuri, chestionare și interviuri cu artiști și manageri culturali.

Cercetarea și-a propus să cartografieze numărul de artiști și de persoane implicate în activități conexe din sfera artelor vizuale la nivel local (curatori, muzeografi, galeriști etc. – denumiți generic manageri culturali în cadrul proiectului), precum și să măsoare gradului de satisfacție al acestora cu privire la nivelul de dezvoltare a sectorului în Municipiul Brașov şi potențialul de producție culturală locală. 

Raportul final prezintă principalele concluzii ale cercetării și propune direcții noi de dezvoltare culturală la nivelul municipiului, pe baza analizei realizate.

Raportul de cercetare final ARTELE VIZUALE ÎN BRAŞOV Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali poate fi descărcat aici.

Raportul de cercetare sinteză ARTELE VIZUALE ÎN BRAŞOV Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali poate fi descărcat aici.