Masă Rotundă – Prezentarea studiului „Artele vizuale in Brașov”

Luni, 28 noiembrie, de la ora 14:00, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania, este prezentat raportul de cercetare asupra resurselor, nevoilor și oportunităților de dezvoltare din sfera artelor vizuale de la nivelul Municipiului Brașov. Locurile se pot rezerva la office@kunstadt.ro.

În perioada august – noiembrie s-a desfășurat o amplă cercetare asupra artelor vizuale din Brașov, ce a inclus focus-grupuri, chestionare și interviuri cu artiști și manageri culturali. Echipa de proiect va prezenta principalele concluzii ale cercetării și va propune direcții noi de dezvoltare culturală la nivelul municipiului, pe baza analizei realizate. Evenimentul este gândit ca o masă rotundă, în care publicul va putea interveni și dezbate rezultatele studiului.

Cercetarea și-a propus să cartografieze numărul de artiști și de persoane implicate în activități conexe din sfera artelor vizuale la nivel local (curatori, muzeografi, galeriști etc. – denumiți generic manageri culturali în cadrul proiectului), precum și să măsoare gradului de satisfacție al acestora cu privire la nivelul de dezvoltare a sectorului în Municipiul Brașov şi potențialul de producție culturală locală. 

Raportul de cercetare va fi diseminat autorităților publice, instituțiilor culturale locale și operatorilor culturali interesați, punând astfel bazele unui dialog pentru susținerea și dezvoltarea sectorului la nivel local. Inițiatoarele proiectului speră astfel că  raportul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali nu doar că va ilustra stadiul de dezvoltare al domeniului la nivelul Municipiului, dar va pune și bazele dezvoltării unor politici publice și proiecte concrete care să sprijine acest sector prin acțiuni specifice.

Proiectul Artele vizuale în Brașov: Percepții, oportunități și probleme din perspectiva artiștilor și managerilor culturali locali este implementat de Asociația ORICUM cu sprijinul Asociației Culturale KunSTadt, al Consorțiului Cultural Corona și al Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, şi este cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov. 

Echipa de cercetare: Ioana Atudorei, Ionela-Andreea Ghețe, Mara Oprișiu.

Manager de proiect: Sabina Baciu.