Invitație aderare noi membri

Consorțiul Cultural Corona în conformitate cu prevederile Statutului Asociației, anunță deschiderea sesiunii 2021 pentru aderarea noilor membri, persoane juridice.

Organizațiile interesate sunt rugate să descarce cererea de aderare, să o completeze și să o trimită împreună cu decizia instituției de aderare (ex: hotărâre AGA) și copia actului de identitate al reprezentantului legal, la adresa de email consortiulculturalcorona@gmail.com, până la data de 31 martie 2021. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa consortiulculturalcorona@gmail.com

Descarcă cererea de adereare

Vizualizează Statutul Asociației