C-ARTA 2020

Invităm mediul cultural brașovean să se alăture în semnarea C-ARTEI 2020 – document ce va fi propus autorităților locale și județene brașovene. Cei care doresc să-și alăture semnătura sunt invitați să o facă printr-un e-mail către consortiulculturalcorona@gmail.com până la data de 02 nov. 2020.

C-ARTA 2020
La inițiativa Consorțiului Cultural Corona și a reprezentanților mediului cultural brașovean, propunem autorităților locale și județene brașovene următorul set de principii și direcții de acțiune pentru o mai bună valorificare a potențialului cultural și artistic, local și regional, în următorii 4 ani:

1. Principiul responsabilității

  • autoritățile locale și regionale, Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov sunt responsabile pentru crearea unui cadru optim de funcționare și realizare a performanței în cultură, prin alocarea unui procent de 3% din bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale, distinct de finanțarea instituțiilor de cultură din subordine; 
  • operatorii culturali instituționali guvernamentali și non-guvernamentali precum și persoanele active din mediul cultural sunt responsabili pentru desfășurarea de activități culturale profesioniste și performante și cu impact comunitar, național și internațional;

2. Principiul transparenței decizionale

  • instituirea unui grup tripartit de lucru, format din reprezentanții Primăriei Municipiului Brașov, Consiliului Județean Brașov și operatorii culturali, care să asigure pe bază de întâlniri lunare comunicare și participare a mediului cultural la luarea de decizii care afectează activitatea părților;
  • crearea de mecanisme reale de bugetare participativă adresate exclusiv culturii, pentru a evita competiția asimetrică cu alte domenii ale vieții publice;

3. Principiul echității

  • părțile interesate se angajează să asigure un echilibru echitabil între cultura tradițională, concentrată în bună măsură în interiorul sistemului public de cultură, și cultura vie, contemporană, reprezentată de organizațiile non-guvernamentale și persoanele fizice active în cultură;

4. Principiul digitalizării

  • adaptarea discursului cultural public și non-guvernamental la condițiile actuale, influențate de criza sanitară COVID 19, și la tendințele viitorului comunicării publice, prin asigurarea de condiții financiare și materiale de infrastructură, logistică, precum și alocare/recrutare de personal calificat, pentru crearea de noi conținuturi culturale de calitate, în format digital;

5. Principiul prioritizării

  • asumarea a patru direcții prioritare de acțiune, orientate spre valorificarea patrimoniului material și imaterial brașovean, organizarea de festivaluri reprezentative și concursuri de creație, educația în și prin cultură (inclusiv educația pentru știință și tehnologie, educația pentru protecția mediului și educația pentru sănătate) și atragere de resursă umană și ofertă culturală din afara Brașovului, prin înființarea de rezidențe artistice permanente, care să fie urmate obligatoriu de valorificare în spațiul public cultural local;

6. Principiul profesionalizării în managementul cultural

  • reevaluarea permanentă și critică a personalului implicat în managementul cultural instituțional, înființare de noi structuri de management cultural și turistic integrat la nivel local și regional, recrutare de personal calificat la nivelul ordonatorilor de credite (Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov);

7. Principiul planificării

  • atât autoritățile cât și actorii mediului cultural au nevoie de o cartografiere a produselor și potențialului cultural al orașului și de o strategie bazată pe această cercetare. Astfel vom putea stabili principalii pași pe care trebuie să îi urmăm împreună pentru a beneficia de efectele unei strategii culturale în: educație, coeziune socială, turism cultural, industrii creative culturale, finanțări, retenția tinerilor și orice are nevoie o societate brașoveană vie;

8. Principiul dezvoltării infrastructurii culturale

  • infrastructura culturală a Brașovului nu mai corespunde cerințelor modernității, astfel încât s-a transformat într-o barieră în calea dezvoltării culturale a orașului. Se impune cu prioritate construirea într-un termen rezonabil a unor noi clădiri, precum un centru multifuncțional pentru concerte și spectacole, un centru expozițional polivalent și centre culturale pentru cartierele vechi și noi ale orașului.

Semnatari:

Valer Rus, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov
Steffen Schlandt, Fundația Forum Arte, Biserica Evanghelică C.A. Brașov
Ruxandra Nazare, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov
Adrian Lăcătuș, Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania Brașov
Mara Oprișiu, Asociația KunSTadt
Augusta Oniță, Asociația Libris Cultural
Adrian Vălușescu, Centrul Cultural „Reduta”
Dragoș Dimitriu, Filarmonica Brașov
Horia Mihail, Filarmonica Brașov
Mariana Stan, Agenția pentru Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
Andreea Cojocaru, manager cultural
Nicolae Dobre, Antares Club Brașov
Marian Gîlea, Asociația Culturală Fanzin
Dan Burlac, Alpin Film Festival
Carmen Zmaranda, Asociația Amural
Dan Oprea, Depoul de Artă Urbană
Dragoș Covaciu, Asociația KunSTadt
Radu Popica, Muzeul de Artă Brașov
Mihai Irimia, Opera Brașov
Dumitru Șchiopu, pictor
Flavia Stamate, Visssual
Angela Dobrescu, sociolog
Diana Ionescu, Vibrate Festival
Răzvan Pascu, Asociația Amural
Vlad Pavel, actor, Teatrul Sică Alexandrescu Brașov
Claudia Popa, Asociația Colors
Laura Căpățână, Asociația Artburg
Lala Panait, expert independent, evaluator proiecte culturale
Valentin Bărbat, Asociația Avanpost Cultural Tipografia
Silvian Duică, Teatrul Strada
Maria Zurbagiu, ilustrator
Adi Voicu, regizor de film
Anamaria Guguian, artist independent
Oana Paraschiv, cartfest
Orsolya Balint, artist fotograf
Vlad Pașca, istoric
Mihai Tatu, Asociația Visum pentru Educație și Cultură
Gabriel Spahiu, actor
Aura Petrașcu, fotograf culinar, freelancer
Kristina Creoșteanu, Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității
Dan Zaharia, Rockstadt Extreme Fest, Rockstadt, Kruhnen Musik Halle
Andrei Inizian, regizor de film
Mihaela Anuțoiu, Asociația Culturală Fanzin
Petra Antonia Binder, filolog, artist independent
Hortensia Vlase, Asociația Culturală de Promovare Turistică Brașov
Keresztes Tünde
Ștefan Munteanu, Asociația Cultour
Thomas Sindilariu, Societatea pentru Studii Transilvane (Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde)
Ioana Simona Muscan, Honterus Alumni Club
Robert Marian, Honterus Alumni Club
Ionuț Țața, Iceberg
Horia-Codrin Gal, HXA Handmade
Robert Elekes, poet
Alexandra Călin, pictoriță
Irene Jordache, Raicelai, Cu arta pe față
Raluca Cozma, pictoriță
Mihai Barbu, artist fotograf
Rudy von Kronstadt, artist vizual
Oana Obacu, ilustrator
Cristina Frânculescu, pictoriță
Ada Galeș, actriță
Alex Spătaru, muzician
Roxana Dochia, meșteșugar