Procedura aderare noi membri

  • Persoanele juridice care doresc sa dobandeasa calitatea de asociat in Asociatia “Consortiul Cultural Corona”, vor depune, conform Statutului, la sediul asociatiei o cerere de adeziune, insotita de:

  • Hotararea Consiliului de Administratie/Consiliului Director/Adunarii Generale privind acceptul aderarii la asociatie;

  • Hotarare/Decizie/act normativ de infiintare a persoanei juridice. Pentru asociatii/fundatii actul constitutiv, statutul, incheierea sedintei camerei de consiliu privind acordarea personalitatii juridice, certificat de inscriere a personei juridice fara scop patrimonial, certificat constatator; orice alte documente care fac dovada infiintarii persoanei juridice;

  • Hotararea/Decizia privind numirea in functie a reprezentantului legal al persoanei juridice;

  • Certificat de inregistrare fiscal;

  • Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, dupa caz;

  • Regulamentul de Organizare si Functionare, dupa caz;

  • Copie C.I. reprezentant legal al persoanei juridice;

  • Certificat de cazier fiscal.